İLKOKUL

Ortak Dil Oluşturma Dönemi

Birikim Okullarında ilkokul kademesini Ortak Dil Oluşturma Dönemi olarak adlandırıyoruz. Genel olarak ilkokul çağı kabul edilen 6-11 yaş arasındaki Ortak Dil Oluşturma Döneminde çocuğun eğitim süreçlerinde karşılaşacağı eğitim öğretim alanları ile ilgili bir dil oluşturmaya önem veriyoruz. Bu dili, aynı zamanda bütün öğrenci ve öğretmenlerin sorunsuz bir şekilde kullanabileceği ortak bir dil olarak yapılandırıyoruz. Bu dönemde eğitim ortamlarını oluştururken eğitim öğretim alanlarının akademik dilini değil, pratik dilini esas alıyoruz. Ayrıca bu kademede oyunun çocuğun hayatındaki rolü hala önemini koruduğu için sınıflar dâhil olmak üzere, eğitim ortamlarını oluştururken oyun ve oyuna benzer süreçlerden faydalanıyoruz.

Ortak Dil Oluşturma Dönemi (İlkokul) Yöntem, Yaklaşım ve Programları:

 • Doğal Yaşam Becerileri Eğitimi Programı
 • Adabımuaşeret Eğitimi Programı
 • Estetik Eğitimi Programı
 • Din ve Hayat Programı
 • Kişilik Gelişimi Programı
 • Sosyal Sorumluluk Programı
 • Harezmî Öğretim Yöntemi
 • Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
 • Öğrenme Stillerine Dayalı Öğrenme Yaklaşımı
 • Çoklu Yabancı Dil Öğretim Programı
 • Okuyan Çocuk (Şifa) Programı
 • Çocuklarla Düşünme Programı
 • Drama Eğitimi Programı
 • Simurg Öğrenci Kulüpleri