Hayat Denge Modeli

Özgün ve milli bir modeldir. Kendi medeniyet dünyamızın referanslarından hareket eder. Evrensel olanı da dikkate alır, ondan istifade eder.
Bütüncül bir yaklaşıma sahiptir. İnsanı sahip olduğu bütün yönleriyle ele alır, onun eğitiminde bu bütünlüğün korunması gerektiğini vurgular.
Eğitim felsefesinin sorularına yeni cevaplar verir. Oluşturduğu eğitim yaklaşımının uygulama imkânlarını ortaya koyar, öneriler sunar.
Hayat Denge Modeli insan merkezli bütüncül bir yaklaşımdır. İnsanın biricikliğini merkeze alan, okulun sınırlarını aşan, çağın koşullarını ve imkânlarını dikkate alan bir anlayış sunar.
Hayat Denge Modeli öğrenciyi ve onun biricikliğini esas alır. Tıpkı insanın parmak izinin, göz bebeğinin birbirinden farklı olması gibi eğitim ve öğretim yöntemi ve motivasyonu da bir diğeriyle aynı değildir. Bu doğrultuda hazırlanan modelin, temel yaklaşımları ve temel prensipleri modelin özgünlüğünü belirler.

HAYAT DENGE MODELİ DOKÜMANLARI