ANAOKULU

Hayata Dokunma Dönemi

Birikim Okullarında anaokulu kademesini öğrencilerin Hayata Dokunma Dönemi olarak adlandırıyoruz çünkü bu dönemde eğitim ortamlarının, çocuğun, hayatın bütün yönlerine temas etmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anaokulunda çocukların yaş dönemi özelliklerine uygun olarak fen alanları, sosyal alanlar, sanat, spor, duyuş becerileri, günlük yaşam becerileri gibi alanlara hitap edecek eğitim ortamları oluşturuyoruz. Bu dönemde çocuğun sonraki hayatını şekillendirecek, tercihlerini etkileyecek olan bilinç dışı oluşmaktadır. Çocuk, bu dönemde dokunduğu alanları bilinç dışında kodlamakta, bundan sonraki süreçte onlarla ilgisini ve bağını oluşturmaktadır. Yani hangi alanlarda sevgiyle çalışabileceğinin ipuçları bu dönemde oluşmaktadır. Ayrıca bu yaş dönemindeki çocukların, tamamen oyun çocuğu olduğunu düşünerek bu ortamları oyun temelli olarak düzenliyoruz.

Hayata Dokunma Dönemi (Anaokulu) Yöntem, Yaklaşım ve Programları:

  • Günlük Yaşam Becerileri Eğitimi Programı
  • Adabımuaşeret Eğitimi Programı
  • Estetik Eğitimi Programı
  • Din ve Hayat Programı
  • Kişilik Gelişimi Programı
  • Sosyal Sorumluluk Programı
  • Harezmî Öğretim Yöntemi
  • Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
  • Çoklu Yabancı Dil Öğretim Programı
  • Drama Eğitimi Programı