Eğitimde, ‘Hayat Denge Modeli’nin tanıtımı yapıldı

Eğitimde, ‘Hayat Denge Modeli’nin tanıtımı yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - Eğitime alternatif bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen yeni eğitim modeli Hayat Denge Modeli tanıtıldı. Yeni bir felsefe, millî hassasiyet ve özgün bir yaklaşımla tasarlanan model, “gerçekle dijitalin birlikteliğinin farkında olan, bu yönleriyle okulun sınırlarını aşan, özgün ve millî bir eğitim modeli” olarak tanımlanıyor.

Birikim Okulları Genel Müdürü Dr. Ömer Faruk Yelkenci tarafından geliştirilen Hayat Denge Modeli uygulama tasarımı, kamuoyu ile paylaşıldı. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen lansman programına; eğitim, bürokrasi ve akademi dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Lansmanda; MEB Bakan Yardımcısı Dr. Nazif Yılmaz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kemâl Şamlıoğlu ve birçok davetli yer aldı.

“OKULUN SINIRLARINI AŞAN BİR EĞİTİM MODELİ”

Programda konuşan Dr. Ömer Faruk Yelkenci, Hayat Denge Modelinin uygulama tasarımının sunumunu yaptı. Dr. Yelkenci, şunları kaydetti:

“Eğitim alanında alternatif bir bakış açısı; yeni bir felsefe, millî hassasiyet ve özgün bir yaklaşımla geliştirdiğimiz Hayat Denge Modeli, insanın biricikliği ile çağın koşullarını ve imkanlarını dikkate alan, kökleriyle bağlarını sağlam kurmuş, hayatın bütünlüğünü ve doğanın eğitici birliğini yakalamış, gerçekle dijitalin birlikteliğinin farkında olan, bu yönleriyle okulun sınırlarını aşan, özgün ve millî bir eğitim modelidir.”

Yelkenci’nin verdiği bilgilere göre, Hayat Denge Modeli; Bütüncül Yaklaşım, Disiplinlerarası Yaklaşım, Esneklik ve Özgürlük, Ana Dili Yaklaşımı gibi modele özgü temel yaklaşımlar içeriyor. Ayrıca, modelde, Bireye Yöneliklik, Sosyalleşme Temellilik, Keşif Odaklılık gibi temel prensipler de yer alıyor. Yelkenci, Hayat Denge Modelinde eğitim yaklaşımlarını; Sorgulama ve Araştırma Temelli Yaklaşım, Bal Arısı Eğitim Yaklaşımı, Sınırsız Eğitim Yaklaşımı olarak sıraladı. Hayat Denge Modelinin öğretim yöntemlerini Mücerret Kılavuzluk, Rahleyi Tedris, Proje Tabanlı Öğretim ve Harezmî Öğretim Yöntemi olarak ifade etti.

BİRÇOK PROGRAMA SAHİP

Hayat Denge Modelindeki programlardan da söz eden Yelkenci, modelin, Adabımuaşeret, Düşünce ve Felsefe Okulu, Evrenin Dili Matematik, Estetik ve Sanat Eğitimi, Tarihsel Sosyoloji Okuma, Çoklu Yabancı Dil Öğretim, Sözlük Özgürlüktür, Doğayla Tanış Olalım, Yazma Becerileri, Şiir Analizi Programları gibi birçok programa sahip olduğunu söyledi.

Yelkenci, Hayat Denge Modeli’nin ulaşmayı hedeflediği bir öğrenci profili de olduğunu vurgulayarak, bu profili şöyle tanımladı:

“Birikimli Öğrenci; değerlerinin farkındadır ve değerlerine sahip çıkar; biricik olduğunun farkında olarak toplum için var olur; Türkçeye hakimdir ve belagat sahibidir, problemi kaynağında önler, problem çözer; bilgiyi keşfeder ve yeni bilgiler üretir, teknolojiyi üretir ve yönetir; düşünme becerilerini sürekli geliştirir, kendi bilişsel ve duyuşsal süreçleri üzerine düşünür, muhakeme eder; sorumluluk sahibidir; hâl ehlidir; doğa ile ayrılmaz iç içeliğin farkındadır; zamanın anlamını bilir; estetik bakış sahibidir; hayal gücü ile sınırları zorlar; hayat boyu öğrenmeye devam eder.”

Lansman programı, protokol konuşmaları ve kokteyl ile sona erdi.