ORTAOKUL

Düşünme-Duyuş Becerileri Dönemi

Birikim Okullarında ortaokul kademesini Düşünme-Duyuş Becerileri Dönemi olarak adlandırıyoruz. Hayatın bütün alanlarına temas etmesi sağlanmış ve eğitimin ortak dilini edinmiş çocuğun Düşünme-Duyuş Becerileri Döneminde soyut düşünme dönemine adım attığını düşünüyoruz. Soyut düşünmeye başlayan çocuk için sorgulama, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem oluşturma ve çözme, karar verme gibi aşkın düşünme becerileri ile feraset, basiret, keşif, sezgi gibi aşkın duyuş boyutlarını geliştirmeye yönelik ortamlar oluşturuyoruz. Üniversal döneme kadar olan dönemlerin ortak özelliği öğrencinin akademik hayata en hazır şekilde girebilmesini sağlayacak olan ortak donanımların oluşturulması sürecidir. Bu dönemlerde müfredatın hafif olması, ağırlığın donanımların (temel yetkinliklerin) en hızlı şekilde kazandırılmasına verilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu dönem uygulamalarımızı bu düşüncelere göre yapılandırıyoruz. Bu dönemden itibaren eğitim ortamlarını sadece mekânsal olarak değil aynı zamanda dijital ve zihinsel boyut temelli de düşünmeye yoğunlaşıyoruz.

Düşünme-Duyuş Becerileri Dönemi (Ortaokul) Yöntem, Yaklaşım ve Programları:

 • Doğal Yaşam Becerileri Eğitimi Programı
 • Üst Düzey Düşünme-Duyuş Becerileri Eğitimi
 • Adabımuaşeret Eğitimi Programı
 • Estetik-Sanat Eğitimi Programı
 • Din ve Hayat Programı
 • Kişilik Gelişimi Programı
 • Sosyal Sorumluluk Programı
 • Harezmî Öğretim Yöntemi
 • Boundless Class Boundless School (Sınırsız Sınıf Sınırsız Okul) Yaklaşımı
 • Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
 • Öğrenme Stillerine Dayalı Öğrenme Yaklaşımı
 • Çoklu Yabancı Dil Öğretim Programı
 • Okuyan Çocuk (Heybe) Programı
 • Çocuklarla Düşünme ve Felsefe Programı
 • Sözlük Özgürlüktür Programı
 • Evrenin Dili Matematik Programı
 • Fen Bilimleri Öğrenci Kongresi
 • Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu
 • Simurg Öğrenci Kulüpleri